sponzoři

Zvláštní  poděkování  patří firmám, které se zasloužily  svými  finančními i materiálními  dary  za  bezproblémový  chod  našeho oddílu .

V době před revolucí v roce 1989 oddíl spolupracoval  nejvíce s bílovickými  podniky, kde bylo zaměstnáno  několik   jeho členů. VD Drukov a ČMPK pomáhali  materiálně či vypůjčením nářadí a strojů.

Po revoluci  v roce 1989 se stal  prvním sponzorem  oddílu p. Rudolf  Trnka  a  jeho Pohostinství  U Trnků se stalo první reklamou na našich dresech. Dále sem patří firmy S.S.Svoboda , Telemuez, RTS Brno, Klinmam a Every Jaroslava  Pešáka,  Heger a synové, Zámečnictví  Gruber, Viktor Čermák a ostatní, které oddílu pomáhají  finančními dary nebo nákupem potřebného vybavení.