ZALOŽENÍ  ODDÍLU

Dne 19.3.1963 z podmětu Ivana Meluzína, Richarda Slaného ml. a dalších 16 dorostenců, kteří dosud hráli za oddíl kopané v Řícmanicích, se sešlo  v Kulturním domě v Bílovicích n. Svitavou asi 50 příznivců kopané, aby projednali případné znovu založení fotbalového oddílu v Bílovicích nad Svitavou a tak navázali na bohatou tradici předešlého sportovního klubu. Besedu vedl Ivan Meluzín, který osvětlil všem přítomným účel této besedy - založení nového oddílu kopané, který by navázal na tradici bývalého A.F.K. a SK Bílovice.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné oddíl založit při některém závodě v Bílovicích nakonec jsme požádali  místní jednotu Sokola o přijetí a založení oddílu jako její součást. Od začátku bylo jasné, že nebude problém dát dohromady mužstvo, ale zajistit pozemek, který by vyhovoval požadavkům pro tyto účely. Dalším problémem bylo pro založení oddílu tehdejší konzervativní složení výboru TJ Sokola. Tento výbor neměl mnoho zájmů o kopanou v rámci Sokola, někteří členové navrhovali, aby se hrálo v Adamově a když se podaří dát oddíl dohromady, mohl by se vrátit do Bílovic.

Ani takové návrhy však neodradili všechny nadšence a nakonec nám tato Jednota vyšla vstříc a svoji činnost jsme zahajovali pod názvem Tělovýchovná Jednota Sokol Bílovice nad Svitavou  - oddíl kopané.

Ustanovující členská schůze,která se konala 24.dubna 1963 zvolila základní  výbor ve složení: Slaný Richard st.– předseda, Tomášek František – místopředseda, Hladík Alois – pokladník, Slaný Richard ml. – jednatel a další členové výboru – Smutný Jaroslav, Kozel Václav, Malenda Karel, Adámek František, Havlásek Antonín, Meluzín Ivan a Trnka Rudolf, který byl v červnu nahrazen Procházkou Ladislavem.

fotbal-bilovice-007.jpg

V nově vytvořeném oddíle bylo vytvořeno družstvo dospělých a dorostu. Obě mužstva byla zařazena do základní třídy okresu Brno – venkov. V této době všichni registovaní hráči v Řicmanicích a Babicích přestoupili zpět do Bílovic. Toto byla doba, kdy se nemluvilo o ničem jiném než o fotbale.

Začínali jsme  takřka z ničeho. Jednota Sokol nám do vínku dala jako svému oddílu částu 200 Kč. Ostatní finanční prostředky jsme získávali vlastní prací.

Od Lidového družstva Jednota v Brně jsme dostali do začátku 14 nových dresů a 14 červených a modrých trenek , dále od TJ Spartak Závody Jana Švermy 30 párů obehraných kopaček.

Protože nebylo hřiště, bylo dojednáno se sousedním oddílem Řícmanic, že všechny domácí zápasy budeme hrát na jejich hřišti. Bylo to určité plus pro mužstvo, protože si na trenink zaběhlo do Řicmanic a tím si zvykalo na toto hřiště.V roce1965 nám byla vypovězena smlouva na užívání hřiště  vŘícmanicích, a proto byla uzavřena nová smlouva s Jiskrou Obřany, kde se za poplatek 100 Kč  hrálo i trénovalo než se nám podařílo vybudovat svoje vlastní hřiště.