výstavba šaten

Druhou největší akcí, která byla náročná nejen po stránce finanční, ale hlavně po stránce pracovní, byla výstavba šaten.

fotbal-bilovice-008.jpg

Po otevření hřiště byly postaveny provizorní dřevěné šatny bez sociálního zázemí a umývárnou byla studna u hřiště.

Uběhlo však dlouhých 12 let jednání s TJ Sokol,MNV v Bílovicích,OV ČSTV Brno-venkov a ONV Brno-venkov než byla schválena výstavba nových šaten a získán příslib finančního zabezpečení výstavby v letech 1982-1984.

Na začátku 80 lech se začalo s přípravou výstavby nových šaten, které jsou chloubou naše oddílu až do dnes. Byly vypracovány dva projekty. Ten první vypracoval p. Strapina. Tento projekt nebyl pro vysoké finanční náklady schválen. Proto byl vypracován Ing. Vlhovou druhý návrh. Projekt byl předběžně projednán a schválen. Byly nám přiděleny finanční prostředky na výstavbu. Tyto šatny musely být budovány jako rekonstrukce starých šaten ze sdružených finančních prostředků ONV Brno – venkov a OV ČSTV Brno – venkov v rámvi „ Akce Z “. Na rok 1982 byly přiděleny  finance ve výši 50 000 Kč od ONV a 20 000 Kč od OV ČSTV.

fotbal-bilovice-stavba-kabin-1980.jpg

Výstavba šaten byla zahájena 15. září 1982, kdy bylo provedeno zaměření stavby a 20. září jsme začali s bagrováním základů a sklepa. Počáteční obavy o zájem členů se ukázaly bezpředmětné.Každou sobotu bylo na stavbě asi 15 brigádníků.Dokonce roku bylo dokončeno zabetonování základů,izolace a vyzdění sklepa a byly  položeny stropnice nad sklepem. Bylo odpracováno více než 1000 brigádnických hodin.

V roce 1983 bylo vyčerpáno od ČSTV 80 000 Kč a od ONV 55 000 Kč. V průběhu roku byla dokončena hrubá stavba, voda, elektroinstalace, zazděny okna a provedeno zaizolování střechy, bylo odpracováno 2480 hodin.

V roce 1984 bylo na dokončení šaten přiděleno 50 000 Kč a od ČSTV 70 000 Kč, bylo odpracováno celkem 6105 hodin.

fotbal-bilovice-015.jpg

Kolaudace šaten byla provedena až 21.února 1986 bez závažných nedostatků a od té doby máme jedny z nejlepších šaten v okolí.

 
   

Za vedení stavby zodpovídal předseda oddílu Jaroslav Svoboda a stavebním dozorem byl  pověřen  ing. Jaroslav Fiala. Při výstavbě šaten bylo členy a příznivci oddílu odpracováno celkem 9530 brigádnických hodin. Největší podíl na dokončení šaten mají členové oddílu Svoboda Jaroslav  st., který  organizoval  většinu prací, Hudec Milan, Kala Zdeněk, Halus  Jiří,  Svoboda   Jaroslav  ml., Trávníček    Miroslav, Morávek    Jiří, Procházka Ladislav,Kovář Josef,Oplatek Jiří,Machula Alois a další nejmenovaní. Z příznivců to byli hlavně Slávek Sochor, Mirek Šerák, Ríša Slaný, Emil Hloušek a další.