oplocení a úprava areálu

Na podzim roku 2005 byla ve spolupráci s místostarostou obce panem Arnoštem Huňařem a poslancem ČR panem Ladislavem Šustrem zpracována žádost o přidělení financí na oplocení a úpravu areálu hřiště. Tato žádost byla 12.září 2005 odeslána na ministerstvo financí odbor regionálního rozpočtu. Dne 2.srpna 2007 nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 1 750 000 Kč.

Ve spolupráci s obecním úřadem byla vybrána firma Zemako   s.r.o.Moravany, která provedla většinu prací. Na hřišti bylo provedeno celkové oplocení areálu, úprava kanalizace, položení nové drenáže a usazení koryt pod svahem, vykácení stromů a odbourání skály na treninkovém hřišti a porovnání a navezení 40 aut písku na ně.

Největší význam mělo celkové oplocení hřiště díky kterému mohla být provedena rekonstrukce povrchu hřiště v okolí  obou branek. Dnes je naše hřiště celé zelené, bez vyšlapaných míst a kvalita trávníku je chválena nejen bývalými hráči, ale také soupeři, kteří k nám přijíždějí.

V následujících letech byly postaveny sloupy za oběma brankami a nataženy ochranné sítě a upraveno parkoviště před kabinami.

Pro lepší komfort diváků a návštěvníků při nepříznivém počasí byl pod vedením Roberta Miky zastřešen prostor před kabinami, kam byly koupeny dřevěné lavice  se stoly.

Pro naše nejmenší návštěvníky bylo vybudováno dětské hřiště s pískovištěm skluzavkou a houpačkami.

Největší problémy nám však dělá příjezdová cesta, kterou se v poslední době  snažíme každoročně opravit pomocí asfaltového reciklátu, ale tyto snahy jsou  bez celkové  rekonstrukce  s  pomocí  obce  zbytečné. Na  cestě se tvoří vlivem povětrnostních podmínek a zatížením cesty na stejných místech výtluky.