Mladší přípravka

V roce 2012 jsme do soutěží mohli poprvé přihlásit i mladší přípravku pod vedením  Milana  Skoupého  a  Radka  Tomana.   

Toto  nám  umožnilo snížení počtu hráčů z 7+1 u starší přípravky na 5+1 a u mladší na 4+1.